กรมศิลปากร เปิดรับสมัครงานราชการ 2559 วุฒิปวส.- ป.โท รวม 13 ตำแหน่ง

0
2738

สมัครงานราชการ 2559

กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ  ประจำปี 2559 วุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี จำนวน 13 ตำแหน่ง โดยผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมศิลปากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กรมศิลปากร

สมัครงานราชการ 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
 2. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)  จำนวน 2 ตำแหน่ง
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 4. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 5. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 6. นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 7. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 9. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 10. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  จำนวน 2 ตำแหน่ง
 11. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 12. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 13. เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ 2559

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชการ กรมศิลปากร