กรมศุลกากร รับสมัครงานราชการ วุฒิปวช.-ปวส. 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา

0
1829

งานราชการ กรมศุลกากร

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2558 กรมศุลกากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมศุลกากร จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 31 อัตรา โดยบุคคลที่ต้องการรับสมัคร จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.

สมาชิกท่านใดที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมศุลกากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานกรมศุลกากร

งานราชการ กรมศุลกากร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 24 อัตรา

  2. ศุลการักษ์ จำนวน 6 อัตรา

  3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมศุลกากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมศุลกากร โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ กรมศุลกากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน