กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

0
1233

สมัครงานราชการ 2559

กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปี 2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา โดยผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ 2559 กับกรมเจ้าท่า สามารถสมัครงานได้ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 มกราคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมเจ้าท่า

สมัครงานราชการ 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. กะลาสี จำนวน 2 อัตรา

  2. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  3. นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 1 อัตรา

  4. สรั่งเรือ จำนวน 1 อัตรา

  5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมเจ้าท่า จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ 2559

ผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ 2559 กับกรมเจ้าท่า สามารถสมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 มกราคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ กรมเจ้าท่า