กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา 25 พ.ย.-6 ธ.ค.

0
1165

กรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 17 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสอบพนักงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ กรมเจ้าท่า ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

สอบพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 2. ่เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
 3. กะลาสี จำนวน 1 อัตรา
 4. สหโภชน์ จำนวน 1 อัตรา
 5. นายท้ายเรือกล จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 8. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 9. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 10. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 11. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
 13. ช่างเครื่องเรือ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครสอบพนักงานราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมเจ้าท่าระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบพนักงานราชการ