กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน เทคนิคการประชาสัมพันธ์ วุฒิปวส./ป.ตรี รับถึง 14 ต.ค.

0
769

กองประชาสัมพันธ์การฑูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  • พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

การรับสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ และขอให้ส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองประชาสัมพันธ์การฑูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิดาภา ปราสาททอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 22982 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ