กองทัพเรือ รับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ วุฒิ ม.3

0
7528
กองทัพเรือ

งานราชการ ทหารเรือ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2558

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ ทหารเรือ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสมัครงานราชการ ทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม 2558

กองทัพเรืองานราชการ ทหารเรือ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 / เทียบเท่า
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. เพศชาย / หญิง
  4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้

 

ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
  2. ปฏิบัติงานในการบริการต้อนรับและรับรองแขกของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การสมัครงานราชการ ทหารเรือ

ผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ ทหารเรือ สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>งานราชการ ทหารเรือ