การนิคมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
5013

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาและขยายโครงการต่างๆ มากมาย และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และโบนัสเฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 55 ตำแหน่ง รวม 78 อัตรา

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1.  เลขานุกการ 5 (สังกัด ผู้ช่วยปฏิบัติการ 1 ) จำนวน 2 อัตรา
 2. ลขานุกการ 5 (สังกัด ฝ่ายตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 อัตรา
 3. ตรวจสอบภายใน 6 (สังกัด กองตรวจสอบ 2 ) จำนวน 2 อัตรา
 4. ผู้ตรวจสอบภายใน 6 (สังกัด กองตรวจสอบ 2 ) จำนวน 2 อัตรา
 5. นักบริหารงานทั่วไป 5 (สังกัด กองประชุม) จำนวน 1 อัตรา
 6. นักประชาสัมพันธ์ 5 (สังกัด กองสือสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 (สังกัด กองปฏิบัติการดิจิทัล) จำนวน 1 อัตรา
 8. เลขานุการ 5 (สังกัด พัฒนาองค์กร) จำนวน 1 อัตรา
 9. นักวิเคราะห์ 6 (สังกัด กองจัดการระบบและบบริหารการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 อัตรา
 10. นักวิเคราะห์ 5 (สังกัด กองจัดการระบบและบบริหารการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 อัตรา
 11. นักบริหารพัสดุ 5 (สังกัด กองพัสดุ) จำนวน 2 อัตรา
 12. เศรษฐกร 6 (สังกัด กองนโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา
 13. เศรษฐกร 5 (สังกัด กองบริหารการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา
 14. เศรษฐกร 6 (สังกัด กองบริหารการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา
 15. เศรษฐกร 5 (สังกัด กองพัฒนาธุรกิจ) จำนวน 2 อัตรา
 16. วิศวกร 5 (สังกัด กองวิศวกรรม) จำนวน 2 อัตรา
 17. วิศวกร 5 (สังกัด กำกับดูแลโครงการนิคมอุตสาหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 18. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด กองการเงิน) จำนวน 1 อัตรา
 19. นักบัญชี 6 (สังกัด กองบัญชีการเงิน) จำนวน 1 อัตรา
 20. นักวิเคราะห์ 5 (สังกัด กองกำกับดูและกิจการที่ดี) จำนวน 2 อัตรา
 21. นักวิทยาศาสตร์ 5 (สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ) จำนวน 2 อัตรา
 22. นักวิทยาศาสตร์ 5 (สังกัด ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
 23. นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 (สังกัด กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
 24. เลขานุกการ 5 (สังกัด อำนวยการปฏิบัติการ 1 ) จำนวน 1 อัตรา
 25. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม แก่งค่อย) จำนวน 1 อัตรา
 26. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม หนองแค) จำนวน 1 อัตรา
 27. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม บางชัน) จำนวน 1 อัตรา
 28. นักบัญชี 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม นครหลวง) จำนวน 1 อัตรา
 29. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุสหกรรม นครหลวง) จำนวน 1 อัตรา
 30. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บางประอิน) จำนวน 1 อัตรา
 31. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บ้านหว้า) จำนวน 1 อัตรา
 32. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร) จำนวน 1 อัตรา
 33. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม สงขลา) จำนวน 1 อัตรา
 34. นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 (สังกัด กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์สงขลา) จำนวน 1 อัตรา
 35. วิศวกร 6 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) จำนวน 1 อัตรา
 36. วิศวกร 6 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 1-2) จำนวน 1 อัตรา
 37. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว) จำนวน 1 อัตรา
 38. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู) จำนวน 1 อัตรา
 39. นักบริหารงานนิคมอุตสหกรรม 6 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู) จำนวน 2 อัตรา
 40. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง) จำนวน 1 อัตรา
 41. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลัวเอซเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด1-5 ) จำนวน 1 อัตรา
 42. นักวิทยาศาตร์ 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลัวเอซเอ 1-2 ) จำนวน 1 อัตรา
 43. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ) จำนวน 1 อัตรา
 44. นักวิทยาศาตร์ 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ) จำนวน 1 อัตรา
 45. นักบริหารงานนิคมอุตสหกรรม 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง) จำนวน 1 อัตรา
 46. นักบริหารงานนิคมอุตสหกรรม 6 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) จำนวน 1 อัตรา
 47. เศรษฐกร 5 (สังกัด กองพัฒนาท่ารือ) จำนวน 1 อัตรา
 48. เศรษฐกร 6 (สังกัด กองพัฒนาท่ารือ) จำนวน 1 อัตรา
 49. วิศวกร 5 (สังกัด กองบริหารและกำกับโครงการ ) จำนวน 2 อัตรา
 50. นักบริหารท่าเรืออุตสาหกรรม 5 (สังกัด กองบริหารและกำกับโครงการ ) จำนวน 2 อัตรา
 51. วิศวกร 6 (สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา
 52. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา
 53. นักบริหารท่าเรืออุตสาหกรรม 6 (สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ) จำนวน 1 อัตรา
 54. นักบริหารท่าเรืออุตสาหกรรม 5 (สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ) จำนวน 1 อัตรา
 55. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สมาชิกท่านใด สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การนิคมอุตสาหกรรมระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงานรัฐวิสาหกิจ