การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส. 14 อัตรา

0
1810

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 ราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (รอบที่ 2) โดยจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง จำนวน 14 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานการประปา

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่ช่างโยธา  จำนวน 14 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ มีความกระตือรือร้น และรักในงานบริการ
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กิริยาวาจาสุภาพ นุ่มนวลอ่อนน้อม เป็นนักฟังที่ดีและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  4. มีวินัยในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีปฏิญาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
  7. หากมีภูมิลำเนาและสามารถสื่อสารภาษาพื้นถิ่นในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในโครงการประปาทันใจ (มิสเตอร์ประปา) ต้องมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่การประปาส่วนภูมิภาครับผิดชอบ และอาจต้องปฏิบัติงานในยามวิกาล สุภาพสตรีควรพิจารณาลักษณะงานก่อนการสมัคร

 

การรับสมัครงาน การประปา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และทาง Web site การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 http://reg3.pwa.co.th

 

คลิกเพื่อนอ่าน>>>>สมัครงาน การประปา