[งานรัฐวิสาหกิจ] การท่าเรือฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้!!!

0
1930

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประส่งค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ตำแหน่งด้วยกัน สำหรับผู้สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกพัฒนาระบบงานด้านบริหารกองพัฒนาระบบงาน จำนวน1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกพัฒนาระบบงานด้านปฏิบัติการกองพัฒนาระบบงาน จำนวน 2 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกสนับสนุนและบริการผู้ใช้กองปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐิวสหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ