[งานรัฐวิสาหกิจ] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 37 อัตรา

0
7401

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสังกัด กฟภ. เขต 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง 37 อัตรา สำหรับผู้ที่ให้ความสนใจ ต้องการสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. ลูกจ้างช่าง  จำนวน 9 อัตรา
  2. ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)  จำนวน 21 อัตรา
  3. ลูกจ้างบัญชี  จำนวน 3 อัตรา
  4. ลูกจ้างบันทึกข้อมูล  จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน การไฟฟ้า

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสังกัด กฟภ. เขต 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง 37 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน การไฟฟ้า

ผู้ที่สนใจ สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ แผนกบุคคลและสวัสดิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน การไฟฟ้า