[งานรัฐวิสาหกิจ] องค์การสุรา เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
2815

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจงานรัฐวสาหกิจที่เปิดสอบ องค์การสุรา ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
  5. ช่างเทคนิค (ไอน้ำ) ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
  6. ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ องค์การสุรา ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่องค์การสุรา ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

เอกสารต้นฉบับ>>>งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ