[งานรัฐวิสาหกิจ 2563] องค์การสุรา ฉะเชิงเทรา รับสมัครงาน วุฒิปวส./ปริญญาตรี 9-25 ต.ค.

0
773

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา (ฉะเชิงเทรา) สังกัดกรมสรรพสามิต กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2563 ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-25 ตุลาคม 2562

งานรัฐวิสาหกิจ 2563

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานธุรการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2563

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2563 ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-25 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่องค์การสุรากำหนด ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานรัฐวิสาหกิจ 2563