[งานราชการ]กรมที่ดิน เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบที่นี่

0
521

งานราชการที่เปิดสอบ  โดย กรมที่ดิน รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัด กรมที่ดิน ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ได้แก่ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช., ปวท., ปวส. จำนวน 200 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมที่ดิน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กันยายน 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) จำนวน 67  อัตรา
  2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 133 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมที่ดิน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กันยายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมที่ดิน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ