งานราชการที่เปิดสอบ 2563 กรมการข้าว รับสมัครวุฒิ ปวส./ปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา 1-22 ต.ค.

0
638

ประกาศกรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี รวมจำนวน 9 อัตรา

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2562

สอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครสอบงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบงานราชการ สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมการข่าว ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ