[งานราชการ] กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
1434

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการ 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงการต่างประเทศระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ

 

——————————————————————-

อัพเดทประกาศวันที่ 9 กค. 2565

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการฑูต วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 50 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักการฑูต จำนวน 50 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการ 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงการต่างประเทศระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ