ด่วนที่สุด!! งานราชการที่เปิดสอบ กรมชลประทาน 13 ตำแหน่ง 735 อัตรา

0
2181

งานราชการที่เปิดสอบ

กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ กัน จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 735 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมชลประทาน ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปิดรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

สมัครงาน กรมชลประทาน

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา
 2. นายช่างภาพ จำนวน 2 อัตรา
 3. นายช่างโยธา จำนวน 16 อัตรา
 4. นายช่างชลประทาน จำนวน 487 อัตรา
 5. นายช่างเครื่องกล จำนวน 45 อัตรา
 6. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 24 อัตรา
 7. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
 8. นายช่างสำรวจ จำนวน 51 อัตรา
 9. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 10 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 อัตรา
 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 16 อัตรา
 12. นิติกร จำนวน 14 อัตรา
 13. วิศวกรชลประทาน จำนวน 17 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วิธีการรับสมัครงานราชการ กรมชลประทาน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต วันสุดท้ายคือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ กรมชลประทาน