ตำแหน่งพนักงานราชการว่าง 3 ตำแหน่ง กรมทางหลวงชนบทเปิดรับ วุฒิปวช./ปวส. 30 มี.ค.-3 เม.ย.

0
807

กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานวุฒิปวช.-ปวส. กรมทางหลวงชนบท ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

สมัครงานวุฒิปวช.-ปวส.

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงาน วุฒิปวช.-ปวส.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน วุฒิปวช.-ปวส. กรมทางหลวงชนบท ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน วุฒิปวช.-ปวส.