ธกส.เปิดรับสมัครงานธนาคารออนไลน์ ฝากประวัติได้ทุกระดับการศึกษา และทุกสาขาวิชาชีพ

0
16709

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารในตำแหน่งต่างๆ ทุกระดับการศึกษา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน ธกส. ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อกรอกประวัติและส่งเอกสารหลักฐานด้วยระบออนไลน์เท่านั้น

สมัครงาน ธกส.

อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างฝากทำงาน ธ.ก.ส. และอย่าใช้วิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้การเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ โดยการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เอกสารต้นฉบับ>>>ธกส.รับสมัครงาน