ธนาคารแลนด์ & เฮ้าส์ (LH) รับสมัครพนักงานแบงค์ ต้องการผู้มีประสบการณ์

0
1982

อัพเดทประกาศล่าสุด

คลิก>>>สมัครงานธนาคาร LH Bank

 

 


นาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีคือ LH แบงค์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ร่วมงานกับธนาคาร ในตำแหน่งงานด้านบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน LH แบงค์ ตามประกาศรับสมัครงานของธนาคาร ให้คลิกลิงก์เพื่อสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงาน LH แบงค์

ตำแหน่งงานว่าง

  • ตำแหน่งงานด้านบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (ประกัน,กองทุน,เงินฝาก) Wealth RM/RD

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

ขอบเขตของงาน (Scope of Work)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • วางแผนการตลาด และนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อแสวงหาประกัน กองทุน เงินฝาก และอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
  • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนและสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ทางด้านการลงทุนตามเป้าหมายส่วนบุคคล พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจและพาโอกาสในการแสวงหาลูกค้าใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน LH แบงค์

  • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน หรืองานบริการไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ในเชิงธุรกิจ ด้านการตลาด สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Market Conduct
  • ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้าน : มีความรู้ด้านบัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ หรืออื่นๆ

 

 

สมัครงาน LH แบงค์