บริษัท การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 48 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา

0
65010

การบินไทย รับสมัครงาน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร บุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส” (WingSpan Services Company Limited) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน การดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในส่วนของสมาชิกที่สนใจ ประกาศรับสมัครงาน การบินไทย สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ก่อนคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพื่อสมัครงานออนไลน์ต่อไป

สมัครงาน การบินไทย

การบินไทย รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     จำนวน 50 อัตรา
 2. พยาบาลอาชีวอนามัย     จำนวน 1 อัตรา
 3. SYSTEM ANALYST 1   จำนวน 1 อัตรา
 4. Programmer Analyst 1 (VH)  จำนวน 2 อัตรา
 5. Programmer Analyst 1 ประจำกอง (VX)    จำนวน 3 อัตรา
 6. System Programmer 1 (VS-D)   จำนวน 2 อัตรา
 7. ผู้ประสานงานประจำครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (FOREMAN DC)   จำนวน 3 อัตรา
 8. Store Keeper Trainee (SK T) ประจำกองเครื่องมืออุปกรณ์และพัสดุฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (MM) จำนวน 2 อัตรา
 9. International Relations Coordinator (S4) ประจำกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ (S4)   จำนวน 2 อัตรา
 10. แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ     ไม่จำกัดจำนวน
 11. Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO)     จำนวน 3 อัตรา
 12. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดอนเมือง     ไม่จำกัดจำนวน
 13. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CJ)     ไม่จำกัดจำนวน
 14. Programmer Analyst 1 ประจำกองโครงสร้างสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (VQ)     จำนวน 1 อัตรา
 15. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(CP)     ไม่จำกัดจำนวน
 16. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP)     ไม่จำกัดจำนวน
 17. Accounting Officer ประจำกองตรวจจ่าย (EV)      จำนวน 1 อัตรา
 18. Accounting Officer ประจำแผนกบัญชีการผลิต (TH-W)     จำนวน 2 อัตรา
 19. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H)     ไม่จำกัดจำนวน
 20. Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E)     ไม่จำกัดจำนวน
 21. Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V)     ไม่จำกัดจำนวน
 22. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload)     ไม่จำกัดจำนวน
 23. Programmer Analyst 1 (VU-T)     จำนวน 1 อัตรา
 24. พนักงานธุรการประจำแผนกบริการการจัดซื้อจัดจ้าง (FY-P)     จำนวน 1 อัตรา
 25. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van)     ไม่จำกัดจำนวน
 26. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ     ไม่จำกัดจำนวน
 27. FOREMAN / OFFICER (FA)     ไม่จำกัดจำนวน
 28. Marketing Officer สังกัดกองการตลาดรอยัลออร์คิดพลัส (SK)     จำนวน 3 อัตรา
 29. International Relations 1 สังกัดฝ่ายสังคมออนไลน์ (D4/4K)     จำนวน 1 อัตรา
 30. Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L)     ไม่จำกัดจำนวน
 31. Correspondence Officer ประจำกองบริการสมาชิกรอยัลออร์คิคพลัส (SO)     จำนวน 3 อัตรา
 32. Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B)     ไม่จำกัดจำนวน
 33. Senior Clerk ประจำกองประสานงานบุคลากรการบิน (OD)     จำนวน 2 อัตรา
 34. พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปษณีย์ภัณฑ์ (2T-P)!!!ด่วน มีเบี้ยขยัน     ไม่จำกัดจำนวน
 35. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันอากาศยาน (JJ)     จำนวน 2 อัตรา
 36. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขาย (AC)     จำนวน 1 อัตรา
 37. เจ้าหน้าที่พยาบาล     จำนวน 3 อัตรา
 38. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O)     ไม่จำกัดจำนวน
 39. พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K)     จำนวน 10 อัตรา
 40. Accounting Officer ประจำกองบัญชีดิจิทัล (NC)     จำนวน 2 อัตรา
 41. OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)     ไม่จำกัดจำนวน
 42. Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F)     ไม่จำกัดจำนวน
 43. Programmer (HH)     จำนวน 1 อัตรา
 44. พนักงานสำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ (TCC AGENT) HH     จำนวน 5 อัตรา
 45. ตำแหน่งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์     จำนวน 1 อัตรา
 46. Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P)     ไม่จำกัดจำนวน
 47. System Programmer 1 (VZ)     จำนวน 1 อัตรา
 48. TICKETING RESERVATION (Agent 1)     จำนวน 5 อัตรา

 

เอกสารต้นฉบับ การบินไทย รับสมัครงาน