รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย มากกว่า 20 ตำแหน่ง

0
1902

ประกาศรับสมัครงานธนาคารกรุงไทย

งานธนาคาร อัพเดทล่าสุด ธนาคารกรุงไทยกำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลากหลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น หากท่านเป็นุบคคลหนึ่งที่มีความรู้ ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักด้านบริการ ธนาคารกรุงไทย ยินดีอย่างยิ่งที่จะพิจารณาคุณสมบัติ และคัดเลือกท่านเป็นหนึ่งในทีมงานของธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมเติบโตและก้าวไปพร้อมๆ กัน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานธนาคารกรุงไทย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สนใจตำแหน่งงานใด ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ โดยการคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (วงเงิน 0-10 ล้านบาท) เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

 2. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (วงเงิน 0-10 ล้านบาท) เขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 3. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (วงเงิน 0-10 ล้านบาท) เขตกรุงเทพและปริมณฑล

 4. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (วงเงิน 0-10 ล้านบาท)

 5. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย (ทีมสินเชื่อเพื่อการบริโภคและธุรกรรมสินเชื่อ)

 6. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (งานสนับสนุน)

 7. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (งานควบคุมและบริหารข้อมูลเพื่อการวางแผน)

 8. ผู้บริหารทีมย่อย ทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (งานควบคุมและบริหารข้อมูลเพื่อการวางแผน)

 9. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

 10. เจ้าหน้าที่การเงิน

 11. ผู้บริหารฝ่าย ทีมวิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่ / ผู้บริหารฝ่าย ทีมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่

 12. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานสินเชื่อ สาขาคุนหมิง

 13. รองผู้จัดการสาขา (สินเชื่อ) สาขาคุนหมิง

 14. รองผู้จัดการสาขา (ปฏิบัติการ) สาขาคุนหมิง

 15. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (กรุงเทพฯ)

 16. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (กรุงเทพฯ)

 17. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเคราะห์ธุรกิจ

 18. งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

 19. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

 20. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์และประเมินผล ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานการตลาด

 21. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส สนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน

 22. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารจัดการโครงการสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

 23. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

 24. เจ้าหน้าที่บริการจัดการทางการเงิน

 

คลิก>>>สมัครงานธนาคารกรุงไทย