รับสมัครพนักงานราชการ กรมประมง วุฒิม.3/ม.6/ปวส. 3 ตำแหน่ง 11-21 ก.พ.

0
483

กรมประมง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ม.3/ม.6/ประกาศนียบัตร/ปวส. โดยผู้ที่สนใจสมัครพนักงานราชการ กรมประมง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  2. นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยสหโภชน์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครพนักงานราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ กรมประมง ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครพนักงานราชการ