ร่วมงานกับกลุ่มไทยออยล์ ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ 52 ตำแหน่ง คลิกเลย!!!

0
1845

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อผลิตและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมสำเร็จรูปป้อนตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังขยายการลงทุนให้ครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน เอทานอล รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปทางท่อ และธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านพลังงาน

ในช่วงเวลานี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนของทีมงาน สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่างไทยออยล์ ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับไทยออยล์

ตำแหน่งงานว่างไทยออยล์

 • Refinery Economist (Urgent)
 • Liability & Financial Risk Management Team (Urgent)
 • Bangkok Office Management Staff (Urgent)
 • People & Organization Excellence Strategy (Urgent)
 • User Experience Designer (Urgent)
 • Credit Risk Management Coordinator (Urgent)
 • Treasury, Finance & Administration Coordinator (Urgent)
 • Asst. Scheduling Mgr. – Feed stock and Process: Petroleum (Urgent)
 • Liquidity Management Team (Latest)
 • System Analyst (Latest)
 • Supply Chain Modeler (Latest)
 • Digitizer (Latest)
 • Corporate Venture Capital Analyst (Latest)
 • Commercial Operation
 • Process Safety Engineer
 • Strategist
 • Accountant
 • Commercial Analyst
 • Scheduler
 • Internal Auditor
 • Internship
 • Corporate Mgt. Support Coordinator
 • Safety Specialist
 • Government Relations Staff
 • Electrical Engineer
 • Aromatic Supply
 • Employee Relation Coordinator
 • Corporate Compliance Coordinator
 • Mechanical Engineer
 • Instrument Engineer
 • Civil Engineer
 • Technologist
 • Technologist – Process Control Engineer
 • Technical Competency Development
 • Combustion Engineer
 • CSR Management Staff
 • Refinery Operator
 • Instrument Technician
 • Civil Technician
 • Electrical Technician
 • Mechanical Technician
 • Enterprise Risk Management Specialist
 • Compensation Analyst
 • Organization Development Coordinator
 • ​Civil Project Engineer
 • Instrument Project Engineer
 • Laboratory Analyst
 • Benchmarking Specialist
 • Assistant Researcher
 • KPI and Business Performance Management
 • Combustion Inspector
 • Government Relations Coordinator
 • คลิก>>>ตำแหน่งงานว่างไทยออยล์


  อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/