ร่วมงานกับเอสซีจี ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 7 ตำแหน่ง

0
2219

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกในฐานะผู้ผลิตปูนซิเมนต์ ต่อมาได้มีการขยายกิจการไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กระดาษ โลหะ เครื่องจักรกล ปิโตรเคมี ธุจกิจจัดจำหน่าย เป็นต้น และ SCG ยังติดอันดับ 1 ของโลก 5 ปีซ้อน ผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดอันดับโดย DJSI (2011-2015) ที่ 1 ของโลก (Industry Leader) ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

บริษัทมีการสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอก ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และให้ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นระหว่างที่กำลังศึกษาต่อ ตลอดจนค่าครองชีพสำหรับพนักงานที่ศึกษาต่อต่างประเทศด้วย

สมัครงานเอสซีจี

ตำแหน่งงานว่าง

  • Logistic Support Manager (NocNoc)
  • IT Infrastructure Engineer
  • Internal Auditor ( IA Digitalization)
  • Back-end developer (Contract)
  • Technical Support Engineer
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ
  • CTO (NocNoc)
  • คลิก>>>สมัครงานเอสซีจี