สมัครงาน ลูกจ้างภาคใต้ วุฒิปวช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับ 14 อัตรา 11-13 ธ.ค.

0
1313

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2) ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้าง กฟภ. สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี วุฒิปวช. จำนวน 14 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าภาคใต้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

สมัครงาน การไฟฟ้าภาคใต้

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 5 อัตรา
  2. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยช่าง จำนวน 8 อัตรา

วิธีสมัครงาน การไฟฟ้าภาคใต้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน การไฟฟ้าภาคใต้ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่แผนกบุคคลและสวัสดิการ กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2) ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน การไฟฟ้าภาคใต้