สมัครพนักงานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบ 49 อัตรา วุฒิม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 13-20 ธ.ค.

0
1982

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 49 ตำแหน่ง วุฒิม.6/ปวช./ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้ที่สนใจสมัครพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2562

สมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา
 2. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 9 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 6 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.6) จำนวน 3 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 10. พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 1 อัตรา
 11. ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 12. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 13. ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 14. ช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 16. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 19. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 3 อัตรา
 20. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
 21. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 22. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครพนักงานราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ กรมป่าไม้ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมป่าไม้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครพนักงานราชการ