สอบข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ “เจ้าพนักงานธุรการ” วุฒิปวส. 18 พ.ย.-9 ธ.ค.

0
361

ประกาศรับสมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั่งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิปวส. จำนวน 15 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบข้าราชการ วุฒิปวส. ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562-

สอบข้าราชการ วุฒิปวส.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการ วุฒิปวส.

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงการต่างประเทศมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ วุฒิปวส.