สอบงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวช. 5 ตำแหน่ง 33 อัตรา 5-7 ก.พ.

0
1502

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้าภาค 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตอยุธยา ชลบุรี นครปฐม สำหรับผู้สนใจสมัครสอบงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

สอบงานไฟฟ้า

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

  1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 16 อัตรา
  2. ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) จำนวน 7 อัตรา
  3. ผู้ช่วยบัญชี จำนว 5 อัตรา
  4. ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) จำนวน 3 อัตรา
  5. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครสอบงานไฟฟ้า

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดาวน์โหลดใบสมัครจากลิงก์แนบท้ายประกาศ แล้วกรอกเอกสารให้ครบถ้วน จากนั้นสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่ประสงค์จะเลือกสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานไฟฟ้า