องค์การเภสัชกรรม รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวช.-ป.โท 184 อัตรา

0
442

องค์การเภสัชกรรม กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีสอบคัดเลือก โดยบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 41 อัตรา และลูกจ้าง จำนวน 143 คน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 8-26 สิงหาคม 2562

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

พนักงาน จำนวน 41 อัตรา แบ่งตามวุฒิการศึกษาดังนี้

  1. วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
  2. วุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา
  3. วุฒิ ปวส. จำนวน 13 อัตรา
  4. วุฒิ ปวช. จำนวน 17 อัตรา

ลูกจ้างประจำ จำนวน 143 อัตรา แบ่งตามวุฒิการศึกษาดังนี้

  1. วุฒิปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา
  2. วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา
  3. วุฒิปวส. จำนวน 16 อัตรา
  4. วุฒิปวช. จำนวน 30 อัตรา
  5. วุฒิม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 20 อัตรา
  6. วุฒิม.3/ม.6 จำนวน 72 อัตรา

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-26 สิงหาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ หรือคลิกเข้าไปดูตามลิงก์แนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ