เปิดสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ วุฒิปริญญาตรี 20 อัตรา 7-27 พ.ย.

0
769

เปิดสอบงานราชการ สำนักงานปลัดดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี รวมจำนวน 21 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 พฤศจิกายน 2562

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา


วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ให้สมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบข้าราชการ