งานราชการ!!! กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

0
19321

สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน 2561 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
    อัตราค่าตอบแทน : 11,500 – 12,650 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี ตามการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.
    • เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน 2561 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกเพื่ออ่าน >>> งานราชการที่เปิดสอบ