HOT!!! ฝากประวัติ ธนาคารกรุงเทพ สมัครงานธนาคารออนไลน์ได้ทุกระดับการศึกษา และทุกสาขาวิชาชีพ

0
1153

สำหรับตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ หากไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของเพื่อนๆ สมาชิก ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาทุกระดับ และต้องการร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ สามารถฝากประวัติ ธนาคารกรุงเทพ เพื่อรอการพิจารณาคุณสมบัติที่ตรงกับตำแหน่งงาน และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ฝากประวัติ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร่วมสนุกในกิจกรรมกับสโมสร ชมรมกีฬาและสมาคมต่างๆ ของธนาคาร และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ Fitness ณ สำนักงานใหญ่

สวัสดิการของพนักงาน

  • โบนัสประจำปี
  • ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
  • เงินกู้สวัสดิการ
  • เงินสงเคราะห์บุตรพนักงาน
  • เงินสงเคราะห์ครอบครัว
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังนี้

  1. ข้อมูลที่ได้รับจากท่านเป็นเพียงข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมงานกับธนาคารเท่านั้น
  2. ขอสงวนการติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานของธนาคาร

☞ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

☎ เบอร์โทรศัพท์ : 02-685-7852-5
✉ อีเมล์ : [email protected]

คลิก>>>ฝากประวัติ ธนาคารกรุงเทพ