กพท. (CAAT) เปิดสอบพนักงานการบินพลเรือน วุฒิปริญญาตรี 10 ตำแหน่ง สมัครทางไปรษณีย์ถึงวันที่ 6 ธ.ค.

0
2515

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ ของสำนักงานการบินพลเรือน จำนวน 10 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบการบินพลเรือน ตามประกาศรับสมัครงาน ให้สมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

สอบการบินพลเรือน

ตำแหน่งงานว่าง

  1. พนักงานกองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
  2. พนักงานกองอัตราค่าบริการ ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ
  3. พนักงานกองพัฒนามาตรฐานการจัดการและรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. พนักงานกองพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. พนักงานกองข้อมูลข่าวสารการบิน ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน
  6. พนักงานกองแถลงข่าวการบิน ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน
  7. พนักงานกองบัญชีการเงิน ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
  8. พนักงานกองบัญชี บริหารและงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
  9. พนักงานกองบริหารกลยุทธ์บุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
  10. พนักงานกองเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายกุลยุทธ์องค์กร

วิธีสมัครสอบการบินพลเรือน

ผู้สมัครสอบการบินพลเรือน สามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบการบินพลเรือน