[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานวันนี้!!!

0
34482

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานการภาษีของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเทียว จำนวน 35 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมสรรพากร ให้สมัครงานทาง EMS ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานการภาษี จำนวน   35 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมสรรพากร ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมสรรพากร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการที่เปิดสอบ