กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครงานราชการ เช็คตำแหน่งงานและวุฒิการศึกษาที่เปิดรับด่วน!!!

0
17592

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้โดย กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการประจำกรมการขนส่งทางบก รวม 12 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมการขนส่งทางบก ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติกงาน จำนวน 6 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมการขนส่งทางบก ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ กรมการขนส่งทางบก ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ