กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี 11 อัตรา

0
1378
กรมการขนส่งทางบก

งานราชการที่เปิดสอบ

กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี, บุคลากร วุฒิปริญญาตรี, นายช่างโยธา วุฒิ ปวส., ช่างเครื่องยนต์ วุฒิ ปวช., และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช. รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมการขนส่งทางบกงานราชการ กรมการขนส่งทางบก

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

  2. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

  3. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

  4. ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา

  5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 7 อัตรา

 

การรับสมัครงานราชการ กรมการขนส่งทางบก

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมการขนส่งทางบก ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

กรมการขนส่งทางบก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job2.dit.go.th และ http://apps.dit.go.th/hr

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>งานราชการที่เปิดสอบ