กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบงานราชการ 4 ตำแหน่ง 100 อัตรา

0
1766
กรมการขนส่งทางบก

สมัครงาน กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างตรวจสภาพรถ ช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รวม 4 ตำแหน่ง 100 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่ต้องการสมัครงาน กรมการขนส่งทางบก ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมการขนส่งทางบกสมัครงาน กรมการขนส่งทางบก

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 84 อัตรา

  2. นายช่างตรวจสภาพรถ  จำนวน 5 อัตรา

  3. ช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 10 อัตรา

  4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน กรมการขนส่งทางบก

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน กรมการขนส่งทางบก ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

กรมการขนส่งทางบก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์ http://job2.dit.go.th และ http://apps.dit.go.th/hr

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน กรมการขนส่งทางบก