กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบข้าราชการ “เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี” วุฒิปวส. 25 พ.ย.-20 ธ.ค.

0
579

ประกาศกรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิปวส. จำนวน 3 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการ วุฒิปวส. ตามประกาศรับสมัครงานราชการ กรมการขนส่งทางบก ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562

สอบข้าราชการ วุฒิปวส.

ตำแหน่งงานราชการ

  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

วิธีการสมัครสอบข้าราชการ วุฒิปวส.

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ วุฒิปวส. สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกาย – 20 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการขนส่งทางบกได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ วุฒิปวส.