กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบงานราชการ 5 อัตรา

0
1512

งานราชการที่เปิดสอบ

อัพเดทตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้รับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท จำนวน 5 อัตรา โดยผู้สอบผ่านตามเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดไว้ และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบในครั้งนี้ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แล้วสมัครงนนด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 – 11 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์

 

งานราชการ กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจการบัญชี ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศฒ และสาขาวิชานิติศาสตร์
  2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

 

การรับสมัครสอบงานราชการ

1. สมัครด้วยตนเอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 200 บาท

2.  สมัครทางไปรษณีย์

รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมการค้าต่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประมาณวันที่ 15 มกราคม 2558 ทาง www.dft.moc.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>Download Link