“กรมการค้าต่างประเทศ” เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี

0
7316

สมัครงาน กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

สมาชิกท่านใด สนใจตำแหน่งงานกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศด้านล่างครับ

สมัครงาน กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  – วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  – วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 3. ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 4. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  – วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการบัญชี

* คุณวุฒิการศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

การรับสมัครสอบ

สมาชิกท่านใด สนใจตำแหน่งงานกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.dft.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารต้นฉบับ >>> ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน