กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา รวม 24 อัตรา

0
4064
กรมการจัดหางาน

งานราชการ กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกรมการจัดหางาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และได้เข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมการจัดหางาน ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

กรมการจัดหางานงานราชการ กรมการจัดหางาน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการแรงงาน จำนวน 7 อัตรา

  2. นิติกร  จำนวน 1 อัตรา

  3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

  4. เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 14 อัตรา

  5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครงานราชการ กรมการจัดหางาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งงานต่างๆ ให้ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

กรมการจัดหางาน จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน และติดประกาศที่บอร์ดกองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>งานราชการ กรมการจัดหางาน