กรมการจัดหางาน รับสมัครคนงาน 17 อัตรา ทำงานไต้หวัน เงินเดือน 22,730 บาท

0
474

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางาน (เพศชาย) เพื่อไปทำงานกับบริษัทนายจ้าง Chieng Feng Home Fashions Co.,Ltd. ไต้หวัน ซึ่งประกอบกิจการผลิตสิ่งทอ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน ไต้หวัน สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562

สมัครงาน ไต้หวัน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • คนงานทั่วไป จำนวน 17 อัตรา

การรับสมัครงาน ไต้หวัน

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจสมัครงาน ไต้หวัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานพื้นที่กรุงเทพ เขต 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพ พื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ไต้หวัน