กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานนวด (หญิง) 12 อัตรา ทำงานมาเลย์

0
634

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn.Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด 12 อัตรา (หญิง) ผู้สมัครต้องมีใบประกาศการอบรมหลักสูตรการนวดแผนไทย หรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง จำนวน 150 ชั่วโมงขึ้นไป

สำหรับผู้สนใจสมัครงานนวด ตามประกาศของกรมการจัดหางาน ให้สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

สมัครงานนวด

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานนวด (หญิง) จำนวน 12 อัตรา

วิธีรับสมัครงานนวด

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานนวด ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานพื้นที่กรุงเทพ เขต 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพ พื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานนวด