“กรมการทหารช่าง” เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 200 อัตรา

0
5699

งานราชการ ทหารช่าง

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารช่าง เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 200 อัตรา  โดยมีคุณสมบัติตามรายละเอียดแนบ

สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงานราชการ ทหาร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่ วันที่ 23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

สมัครราชการ กรมการทหารช่างคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
  2. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 256
  3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  4. ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร
  5. ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  6. สูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป ขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป
  7. ไม่มีลายสักนอกร่มผ้า

ขั้นตอนการรับสมัครทหารช่าง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ทหาร สมัครด้วยตนเอง วันที่ 23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แต่งกาย ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงขายาว)

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ ทหาร