กรมการท่องเที่ยว ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถราชการ วุฒิป.6 จำนวน 14 อัตรา รับถึง 16 มี.ค.

0
972

กรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชน (ลูกจ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มช่วยอำนวยการและสารบรรณ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง วุฒิประถมปีที่ 6 จำนวน 14 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครขับรถราชการ กรมการท่องเที่ยว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563

สมัครขับรถราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  • พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 14 อัตรา

วิธีสมัครขับรถราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขับรถราชการ กรมการท่องเที่ยว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มช่วยอำนวยการและสารบรรณ กรมการท่องเที่ยว ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครขับรถราชการ