กรมการบินพลเรือน เปิดสอบงานราชการ 26 อัตรา ประจำท่าอากาศยาน

0
2464

งานราชการที่เปิดสอบ

กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานจังหวัด รวม 10 อัตราและปฏิบัติงานที่สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน

 งานราชการ กรมการบินพลเรือน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. บุคลากร สำนักบริหารกลาง  จำนวน 2 อัตรา
 2. ช่างซ่อมบริภัณฑ์ สำนักบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานธุรการ สำนักบริหารกลาง จำนวน 2 อัตรา
 4. พนักงานขับรถยนต์ สำนักบริหารกลาง จำนวน 2 อัตรา
 5. ยาม ท่าอากาศยานลำปาง จำนวน 1 อัตรา
 6. เจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
 7. นายช่างไฟฟ้า ท่าอากาศยานขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
 8. ช่างซ่อมบริภัณฑ์ ท่าอากาศยานน่านนคร จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานขับรถยนต์ ท่าอากาศยานน่านนคร จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานสกลนคร จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานธุรการ ท่าอากาศยานนครพนม จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 2 อัตรา
 13. พนักงานธุรการ ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 1 อัตรา
 14. นักวิชาการขนส่ง ท่าอากาศยานพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานพิษณุโลก จำนวน 1 อัตร
 16. นักวิชาการขนส่ง ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานปาย จำนวน 2 อัตรา
 19. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จำนวน 2 อัตรา
 20. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ กรมการบินพลเรือน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ กรมการบินพลเรือน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน