กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 คน

0
484

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 คน สมัครงานด้วยตนเองที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

กรมการปกครองเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย covid-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ