กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) 31 อัตรา

0
626

กรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดดเลือกเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดต่างๆ จำนวน 31 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครอาสาพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

สมัครอาสาพัฒนา

ตำแหน่งงานว่าง

  • อาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 31 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครอาสาพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนแต่ละจังหวัดที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครอาสาพัฒนา