กรมการศาสนา เปิดสอบข้าราชการ นักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี 29 ม.ค.-20 ก.พ.

0
341

กรมการศาสนา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครนักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครนักวิชาการศาสนา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอ

  • นักวิชาการศาสนา

วิธีสมัครนักวิชาการศาสนา

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครนักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการศาสนา ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครนักวิชาการศาสนา