กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. รับถึง 11 ต.ค.

0
862

กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี วุฒิปวช. และพนักงานบริการ วุฒิม.3 ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน ทหารบก ตามประกาศรับสมัครงานกรมการสารวัตรทหารบก ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

สมัครงาน ทหารบก

ตำแหน่งงานทหารบก

  1. พนักงานการเงินและบัญชี สห.ทบ. (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานบริการ สห.ทบ. (ชาย) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครงาน ทหารบก

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน ทหารบก ให้สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการทหารบก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ทหารบก